Nhảy đến nội dung

Lưu ý đối với thí sinh khi đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển 2018

Ngay từ khâu đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển sinh 2018, tất cả các thí sinh cần hết sức lưu ý tới 4 vấn đề mà Tư vấn tuyển sinh đại học  AUM Việt Nam đã đúc kết lại dưới đây:

1. Sử dụng giấy chứng minh nhân dân

Giấy chứng minh nhân dân được dùng khi đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển và đăng ký thi môn năng khiếu. Thí sinh lưu ý phải dùng thống nhất 1 giấy chứng minh nhân dân để sau này có thể nối kết được dữ liệu kết quả thi, kết quả sơ tuyển và kết quả thi môn năng khiếu (nếu có).

2. Sử dụng Tài khoản và mật khẩu truy cập hệ thống

Thí sinh nên thường xuyên truy cập hệ thống để kiểm tra thông tin đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển của mình để đảm bảo không có sai sót. Nếu chưa nhận được tàì khoản và mật khẩu sau khi đăng ký dự thi, thí sinh phải liên hệ với điểm tiếp nhận đăng ký để được cấp.

Lưu ý đối với thí sinh khi đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển 2018

3. Việc kê khai chế độ ưu tiên

Việc kê khai chế độ ưu tiên, đặc biệt là ưu tiên xét tuyển, thí sinh phải hết sức lưu ý để khai chính xác, nếu chưa chắc chắn phải hỏi trường, hỏi sở để được giải đáp thấu đáo. Năm 2017 đã có nhiều trường hợp khai không chính xác và khi nhập học, trường đại học phát hiện việc khai không đúng dẫn đến mất cơ hội học tập.

4. Cần nắm vững các quy định trong tuyển sinh

Để có thể làm tốt công việc chọn trường, chọn ngành cũng như xếp sắp trật tự các nguyện vọng hợp lý, thí sinh cần nắm vững các quy định trong tuyển sinh như: không hạn chế số nguyện vọng; các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên; khi đã trúng tuyển 1 nguyện vọng thì các nguyện vọng tiếp theo đều không được xét và các nguyện vọng đều được xét bình đẳng.

Không