Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông https://trungcapyduoc.aum.edu.vn/ vi Đại học trực tuyến ngành Quản trị kinh doanh - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông https://trungcapyduoc.aum.edu.vn/tin-tuyen-sinh/dai-hoc-truc-tuyen-nganh-quan-tri-kinh-doanh-hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-1543302359.html <span>Đại học trực tuyến ngành Quản trị kinh doanh - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.008px;">HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN </span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.008px;">Tên ngành: Quản trị kinh doanh</span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;"> </span></p> <ul> <li><strong><span>Đối tượng tuyển sinh: </span></strong></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Liên thông</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Văn bằng 2</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Cao học</span></p> <ul> <li><strong style="text-align: justify;">Chuyên ngành đào tạo:</strong><span style="text-align: justify;"> Quản trị kinh doanh</span></li> <li><strong style="text-align: justify;">Hình thức tuyển sinh:</strong><span style="text-align: justify;"> Xét tuyển theo hồ sơ đăng ký, không tổ chức thi tuyển.</span></li> <li><strong style="text-align: justify;">Thời gian đào tạo:</strong><span style="text-align: justify;"> Chương trình đào tạo được xây dựng với thời gian đào tạo từ 1,5 năm đến 4 năm dựa trên chương trình đào tạo của hệ chính quy hiện hành.</span></li> <li><strong><span>Bằng tốt nghiệp:</span></strong></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Bằng tốt nghiệp Đại học, hệ đào tạo từ xa do trường Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cấp.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Được nhà nước đảm bảo tính pháp lý và giá trị sử dụng như văn bằng Đại học của các loại hình giáo dục khác, được tham gia các khóa học ở bậc cao hơn theo quy định của Nhà nước.</span></p> <ul> <li><strong style="text-align: justify;">Phí xét duyệt hồ sơ và học phí:</strong><span style="text-align: justify;"> Học phí có thể thay đổi theo điều kiện cụ thể, với các học viên đã nhập học khi có điều chỉnh nhà trường thông báo trước một tháng.</span></li> <li><strong><span>Thời gian tuyển sinh:</span></strong></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Thời gian tuyển sinh từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Khai giảng theo từng đợt tuyển sinh trong năm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Đăng ký hồ sơ và tư vấn tuyển sinh tại Văn phòng tuyển sinh.</span></p> <ul> <li><strong>Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:</strong> Văn phòng liên kết tuyển sinh Trung cấp Future Việt Nam</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Tel: 043 7757 420  | Hotline: 091 5500 256</span></p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Đôi nét về ngành Quản trị kinh doanh thuộc Chương trình Cử nhân trực tuyến Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông</span></h2> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Ngành Quản trị kinh doanh là gì?</span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu suất", "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý.</span></p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Học quản trị kinh doanh ra trường bạn có thể làm công việc gì?</span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Trong quá trình lựa chọn ngành học cũng như định vị tương lai, nhiều bạn thí sinh, sinh viên vẫn chưa nắm bắt một cách rõ ràng “Học ngành quản trị kinh doanh ra trường làm nghề gì?”. Đối với ngành Quản trị kinh doanh sau khi ra trường các bạn sẽ làm trong những lĩnh vực như quản trị nguồn nhân lực, Quản trị tài chính, quản lý sản xuất, quản trị Marketing, quản trị chuỗi cung ứng,...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Hay cụ thể hơn là các vị trí: các chuyên viên tại phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng hỗ trợ - giao dịch khách hàng của các công ty, tập đoàn về tài chính, chứng khoán, thăng tiến trở thành Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính tại các tập đoàn, công ty, tự thành lập và điều hành công ty riêng, trở thành giảng viên ngành quản trị kinh doanh cho các trường đại học, cao đẳng hay trung cấp.</span></p> </div> <span><span lang="" about="/nguoi-dung/hand.html" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">hand</span></span> <span>T3, 11/27/2018 - 14:05</span> <div class="field field--name-field-college field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Trường</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tin-tuyen-sinh/ptit" hreflang="vi">Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-supporting-document field--type-list-string field--label-inline"> <div class="field__label">Hồ sơ đăng ký</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">Đơn đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý</div> <div class="field__item">Bản sao văn bằng tốt nghiệp (công chứng)</div> <div class="field__item">Bản sao kết quả học tập (công chứng)</div> <div class="field__item">Bản sao Giấy khai sinh</div> <div class="field__item">6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận</div> <div class="field__item">2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận</div> <div class="field__item">Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự (với Nam)</div> <div class="field__item">Giấy chứng nhận đủ sức khỏe</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-end-date field--type-datetime field--label-inline"> <div class="field__label">Kết thúc nhận hồ sơ</div> <div class="field__item"><time datetime="2021-12-31T12:00:00Z">T6, 12/31/2021 - 12:00</time> </div> </div> <section> </section> Tue, 27 Nov 2018 07:05:59 +0000 hand 3243 at https://trungcapyduoc.aum.edu.vn Đại học trực tuyến ngành Kỹ thuật Điện tử Truyền thông - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông https://trungcapyduoc.aum.edu.vn/tin-tuyen-sinh/dai-hoc-truc-tuyen-nganh-ky-thuat-dien-tu-truyen-thong-hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-1543286687.html <span>Đại học trực tuyến ngành Kỹ thuật Điện tử Truyền thông - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.008px;">HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN </span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.008px;">Tên ngành: Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông</span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;"> </span></p> <ul> <li><strong>Đối tượng tuyển sinh: </strong></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Liên thông</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Văn bằng 2</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Cao học</span></p> <ul> <li><strong style="text-align: justify;">Chuyên ngành đào tạo:</strong><span style="text-align: justify;"> Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông</span></li> <li><strong style="text-align: justify;">Hình thức tuyển sinh:</strong><span style="text-align: justify;"> Xét tuyển theo hồ sơ đăng ký, không tổ chức thi tuyển.</span></li> <li><strong style="text-align: justify;">Thời gian đào tạo:</strong><span style="text-align: justify;"> Chương trình đào tạo được xây dựng với thời gian đào tạo từ 1,5 năm đến 4 năm dựa trên chương trình đào tạo của hệ chính quy hiện hành.</span></li> <li><strong><span>Bằng tốt nghiệp:</span></strong></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Bằng tốt nghiệp Đại học, hệ đào tạo từ xa do trường Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cấp.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Được nhà nước đảm bảo tính pháp lý và giá trị sử dụng như văn bằng Đại học của các loại hình giáo dục khác, được tham gia các khóa học ở bậc cao hơn theo quy định của Nhà nước.</span></p> <ul> <li><strong style="text-align: justify;">Phí xét duyệt hồ sơ và học phí:</strong><span style="text-align: justify;"> Học phí có thể thay đổi theo điều kiện cụ thể, với các học viên đã nhập học khi có điều chỉnh nhà trường thông báo trước một tháng.</span></li> <li><strong><span>Thời gian tuyển sinh:</span></strong></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Thời gian tuyển sinh từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Khai giảng theo từng đợt tuyển sinh trong năm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Đăng ký hồ sơ và tư vấn tuyển sinh tại Văn phòng tuyển sinh.</span></p> <ul> <li><strong>Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:</strong> Văn phòng liên kết tuyển sinh Trung cấp Future Việt Nam</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Tel: 043 7757 420  | Hotline: 091 5500 256</span></p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Đôi nét về ngành Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông thuộc Chương trình Cử nhân trực tuyến Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông</span></h2> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Ngành kỹ thuật điện tử truyền thông là gì?</span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Ngành kỹ thuật điện tử truyền thông là là ngành sử dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để tạo nên các thiết bị vệ tinh, cáp và thiết bị điện tử như: máy thu hình, điện thoại, máy tính cá nhân, máy tính bảng,… nhằm xây dựng hệ thống mạng thông tin liên lạc trên toàn cầu, giúp cho việc trao đổi thông tin giữa con người với nhau diễn ra thuận lợi trong những điều kiện không gian và thời gian khác nhau.</span></p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Học ngành kỹ thuật điện tử truyền thông ra trường làm gì?</span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Theo thống kê, nhóm ngành Cơ khí - Điện - Điện tử là 1 trong 10 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng nhân lực cao, đều đặn qua các năm và trong tương lai. Trong đó số lượng việc làm dành cho các kỹ sư Kỹ thuật điện tử- viễn thông (Kỹ thuật điện tử, truyền thông) sau khi tốt nghiệp ra trường đang ngày càng phong phú cùng với mức thu nhập cao và ổn định tại các vị trí quan trọng như:</span></p> <ul> <li>Chuyên viên tư vấn, thiết kế, vận hành, điều hành kỹ thuật tại các đài phát thanh, đài truyền hình, công ty tư vấn thiết kế mạng viễn thông, công ty thiết kế sản xuất vi mạch, công ty sản xuất các thiết bị điện tử viễn thông</li> <li>Chuyên viên thiết kế, quy hoạch mạng và tối ưu mạng tại các công ty viễn thông</li> <li>Chuyên viên thiết kế truyền dẫn, vận hành, bảo trì tại các công ty điện tử, viễn thông, công ty sản xuất phần mềm thế giới di động…</li> <li>Có thể đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật, Trưởng bộ phận kỹ thuật tại các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, truyền thông</li> </ul> </div> <span><span lang="" about="/nguoi-dung/hand.html" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">hand</span></span> <span>T3, 11/27/2018 - 09:44</span> <div class="field field--name-field-college field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Trường</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tin-tuyen-sinh/ptit" hreflang="vi">Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-supporting-document field--type-list-string field--label-inline"> <div class="field__label">Hồ sơ đăng ký</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">Đơn đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý</div> <div class="field__item">Bản sao văn bằng tốt nghiệp (công chứng)</div> <div class="field__item">Bản sao kết quả học tập (công chứng)</div> <div class="field__item">Bản sao Giấy khai sinh</div> <div class="field__item">6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận</div> <div class="field__item">2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận</div> <div class="field__item">Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự (với Nam)</div> <div class="field__item">Giấy chứng nhận đủ sức khỏe</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-end-date field--type-datetime field--label-inline"> <div class="field__label">Kết thúc nhận hồ sơ</div> <div class="field__item"><time datetime="2019-12-31T12:00:00Z">T3, 12/31/2019 - 12:00</time> </div> </div> <section> </section> Tue, 27 Nov 2018 02:44:47 +0000 hand 3239 at https://trungcapyduoc.aum.edu.vn Đại học trực tuyến ngành Công nghệ thông tin - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông https://trungcapyduoc.aum.edu.vn/tin-tuyen-sinh/dai-hoc-truc-tuyen-nganh-cong-nghe-thong-tin-hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-1543286014.html <span>Đại học trực tuyến ngành Công nghệ thông tin - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.008px;">HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN </span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.008px;">Tên ngành: Công nghệ thông tin</span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;"> </span></p> <ul> <li><strong>Đối tượng tuyển sinh: </strong></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Liên thông</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Văn bằng 2</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Cao học</span></p> <ul> <li><strong style="text-align: justify;">Chuyên ngành đào tạo:</strong><span style="text-align: justify;"> Công nghệ thông tin</span></li> <li><strong style="text-align: justify;">Hình thức tuyển sinh:</strong><span style="text-align: justify;"> Xét tuyển theo hồ sơ đăng ký, không tổ chức thi tuyển.</span></li> <li><strong style="text-align: justify;">Thời gian đào tạo:</strong><span style="text-align: justify;"> Chương trình đào tạo được xây dựng với thời gian đào tạo từ 1,5 năm đến 4 năm dựa trên chương trình đào tạo của hệ chính quy hiện hành.</span></li> <li><strong><span>Bằng tốt nghiệp:</span></strong></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Bằng tốt nghiệp Đại học, hệ đào tạo từ xa do trường Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cấp.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Được nhà nước đảm bảo tính pháp lý và giá trị sử dụng như văn bằng Đại học của các loại hình giáo dục khác, được tham gia các khóa học ở bậc cao hơn theo quy định của Nhà nước.</span></p> <ul> <li><strong style="text-align: justify;">Phí xét duyệt hồ sơ và học phí:</strong><span style="text-align: justify;"> Học phí có thể thay đổi theo điều kiện cụ thể, với các học viên đã nhập học khi có điều chỉnh nhà trường thông báo trước một tháng.</span></li> <li><strong><span>Thời gian tuyển sinh:</span></strong></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Thời gian tuyển sinh từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Khai giảng theo từng đợt tuyển sinh trong năm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Đăng ký hồ sơ và tư vấn tuyển sinh tại Văn phòng tuyển sinh.</span></p> <ul> <li><strong>Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:</strong> Văn phòng liên kết tuyển sinh Trung cấp Future Việt Nam</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">- Tel: 043 7757 420  | Hotline: 091 5500 256</span></p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Đôi nét về ngành Công nghệ thông tin thuộc Chương trình Cử nhân trực tuyến Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông</span></h2> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Ngành công nghệ thông tin là gì?</span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Công nghệ thông tin ( IT – Information Technology ) là một thuật ngữ bao gồm phần mềm, mạng lưới internet, hệ thống máy tính sử dụng cho việc phân phối và xử lý dữ liệu, trao đổi, lưu trữ và sử dụng thông tin dưới hình thức khác nhau.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Một cách dễ hiểu hơn, Công nghệ thông tin là việc sử dụng công nghệ hiện đại vào việc tạo ra, xử lý, truyền dẫn thông tin, lưu trữ, khai thác thông tin.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Hiện nay, ngành Công nghệ  thông tin thường phân chia thành 5 chuyên ngành phổ biến: Khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, hệ thống thông tin, mạng máy tính truyền thông, kỹ thuật phần mềm.</span></p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Học công nghệ thông tin ra trường bạn có thể làm công việc gì?</span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Công nghệ thông tin (IT) là ngành sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu tữ, bảo vệ, xử lý, truyền và thu thập thông tin. Có 4 chuyên ngành chủ yếu: công nghệ phần mềm, an toàn thông tin, mạng máy tính-truyền thông, hệ thống thông tin.</span></p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.008px;">Vị trí việc làm của ngành Công nghệ thông tin rất đa dạng:</span></h2> <ul> <li>Từ lập trình viên, kiểm duyệt chất lượng phần mềm,</li> <li>Đến chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý mạng, quản trị dữ liệu,</li> <li>Chuyên gia quản lý, kinh doanh, điều phối các dự án công nghệ thông tin,</li> <li>Bạn cũng có thể trở thành giảng viên giảng dạy về công nghệ thông tin tại các cơ sở đào tạo,…</li> </ul> </div> <span><span lang="" about="/nguoi-dung/hand.html" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">hand</span></span> <span>T3, 11/27/2018 - 09:33</span> <div class="field field--name-field-college field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Trường</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tin-tuyen-sinh/ptit" hreflang="vi">Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-supporting-document field--type-list-string field--label-inline"> <div class="field__label">Hồ sơ đăng ký</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">Đơn đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý</div> <div class="field__item">Bản sao văn bằng tốt nghiệp (công chứng)</div> <div class="field__item">Bản sao kết quả học tập (công chứng)</div> <div class="field__item">Bản sao Giấy khai sinh</div> <div class="field__item">6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận</div> <div class="field__item">2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận</div> <div class="field__item">Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự (với Nam)</div> <div class="field__item">Giấy chứng nhận đủ sức khỏe</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-end-date field--type-datetime field--label-inline"> <div class="field__label">Kết thúc nhận hồ sơ</div> <div class="field__item"><time datetime="2021-12-31T12:00:00Z">T6, 12/31/2021 - 12:00</time> </div> </div> <section> </section> Tue, 27 Nov 2018 02:33:34 +0000 hand 3238 at https://trungcapyduoc.aum.edu.vn Tuyển sinh đại học từ xa ngành kỹ thuật điện tử – truyền thông https://trungcapyduoc.aum.edu.vn/tin-tuyen-sinh/tuyen-sinh-dai-hoc-tu-xa-nganh-ky-thuat-dien-tu-truyen-thong-1540867627.html <span>Tuyển sinh đại học từ xa ngành kỹ thuật điện tử – truyền thông</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong><span style="font-size: small; text-align: justify;">Tuyển sinh toàn quốc Ngành </span></strong><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small;"><strong>kỹ thuật điện tử – truyền thông</strong></span></span><strong><span style="font-size: small; text-align: justify;"> hệ đại học từ xa các trường Đại học uy tín</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Địa điểm đào tạo:</strong> Tại <a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i">Hà Nội</a>, Hồ Chí Minh</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Hình thức đào tạo</strong>: <a href="http://aum.edu.vn/tin-tuc/hoc-dai-hoc-truc-tuyen-duoc-gi-va-mat-gi.html" target="_blank">Đại học trực tuyến</a></span></p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Thời gian đào tạo:</span></h2> <p style="text-align: justify;" align="left"><span style="font-size: small;">– Đối tượng tốt nghiệp THPT, Bổ túc trung học, TC-Chuyên nghiệp cùng ngành, Trung cấp khác ngành, Cao đẳng khác ngành: Học 3 đến 4,5 năm</span><br /><span style="font-size: small;">– Đối tượng CĐ cùng ngành; Văn bằng hai: Học từ 1,5 đến 2 năm</span></p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Thời gian nhận hồ sơ: Liên tục</span></h2> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Địa điểm nhận hồ sơ:</span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Đăng ký trực tuyến tại tin tuyển sinh này, ghi rõ nguyện vọng và nộp hồ sơ tại các Văn phòng Liên kết Tuyển sinh AUM Việt Nam tại Hà Nội và Hồ Chí Minh</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Phương thức tuyển sinh</strong>: Xét tuyển</span></p> </div> <span><span lang="" about="/nguoi-dung/thuydb.html" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thuydb</span></span> <span>T3, 10/30/2018 - 09:47</span> <div class="field field--name-field-college field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Trường</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tin-tuyen-sinh/ptit" hreflang="vi">Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-supporting-document field--type-list-string field--label-inline"> <div class="field__label">Hồ sơ đăng ký</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">Đơn đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý</div> <div class="field__item">Bản sao văn bằng tốt nghiệp (công chứng)</div> <div class="field__item">Bản sao kết quả học tập (công chứng)</div> <div class="field__item">Bản sao Giấy khai sinh</div> <div class="field__item">6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận</div> <div class="field__item">2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận</div> <div class="field__item">Giấy chứng nhận đủ sức khỏe</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-note field--type-text-long field--label-inline"> <div class="field__label">Các yêu cầu khác</div> <div class="field__item"><div id="ultimate-heading-91405bd7c4288e45d" class="uvc-heading ult-adjust-bottom-margin ultimate-heading-91405bd7c4288e45d uvc-2150 " style="box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;" data-hspacer="image_only" data-halign="center"> <div class="uvc-main-heading ult-responsive" style="box-sizing: border-box;" data-ultimate-target=".uvc-heading.ultimate-heading-91405bd7c4288e45d h2" data-responsive-json-new="{&quot;font-size&quot;:&quot;desktop:24px;&quot;,&quot;line-height&quot;:&quot;&quot;}"> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; color: #dd9933; margin-top: 30px; margin-bottom: 0px; font-size: 24px; line-height: normal;">GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH</h2> </div> <div class="uvc-heading-spacer image_only" style="box-sizing: border-box; margin-right: auto; margin-left: auto; position: relative; overflow: hidden;"><img src="http://elearning.aum.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/c83adc726c62eb0fd0f04b16297c3299-tiny-edge-line-decorative-divider-by-vexels.png" alt="Gạch ngang" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; width: 250px; box-shadow: none !important;" class="ultimate-headings-icon-image lazyloaded" data-lazy-src="http://elearning.aum.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/c83adc726c62eb0fd0f04b16297c3299-tiny-edge-line-decorative-divider-by-vexels.png" data-was-processed="true" /></div> </div> <div class="wpb_wrapper wpb_text_column td_block_wrap td_block_wrap vc_column_text td_uid_12_5bd7c4288e500_rand td-pb-border-top td_block_template_1" style="box-sizing: border-box; font-size: 15px; line-height: 26px; color: #222222; margin-bottom: 48px; position: relative; clear: both; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;" data-td-block-uid="td_uid_12_5bd7c4288e500"> <div class="td-block-title-wrap" style="box-sizing: border-box; position: relative;"> </div> <div class="td-fix-index" style="box-sizing: border-box; transform: translateZ(0px);"> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; text-align: justify;">Ngành kỹ thuật điện tử – truyền thông là ngành sử dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để tạo nên các thiết bị vệ tinh, cáp và thiết bị điện tử như: máy thu hình, điện thoại, máy tính cá nhân, máy tính bảng… nhằm xây dựng hệ thống mạng thông tin liên lạc trên toàn cầu, giúp cho việc trao đổi thông tin giữa con người với nhau diễn ra thuận lợi trong những điều kiện không gian và thời gian khác nhau.</p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; text-align: justify;">Ở Việt Nam, ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông đang đóng vai trò quan trọng, tích cực đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Chính vì vậy nhu cầu về nhân lực trong ngành không bao giờ thừa.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-end-date field--type-datetime field--label-inline"> <div class="field__label">Kết thúc nhận hồ sơ</div> <div class="field__item"><time datetime="2018-12-31T12:00:00Z">T2, 12/31/2018 - 12:00</time> </div> </div> <section> </section> Tue, 30 Oct 2018 02:47:07 +0000 thuydb 3231 at https://trungcapyduoc.aum.edu.vn Tuyển sinh đại học từ xa ngành Quản trị Kinh doanh https://trungcapyduoc.aum.edu.vn/tin-tuyen-sinh/tuyen-sinh-dai-hoc-tu-xa-nganh-quan-tri-kinh-doanh-1539938059.html <span>Tuyển sinh đại học từ xa ngành Quản trị Kinh doanh</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong><span style="font-size: small; text-align: justify;">Tuyển sinh toàn quốc Ngành <span style="color: #ff0000;">Quản trị Kinh doanh</span> hệ đại học từ xa các trường Đại học uy tín</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Địa điểm đào tạo:</strong> Tại <a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i">Hà Nội</a>, Hồ Chí Minh</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Hình thức đào tạo</strong>: <a href="http://aum.edu.vn/tin-tuc/hoc-dai-hoc-truc-tuyen-duoc-gi-va-mat-gi.html" target="_blank">Đại học trực tuyến</a></span></p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Thời gian đào tạo:</span></h2> <p style="text-align: justify;" align="left"><span style="font-size: small;">– Đối tượng tốt nghiệp THPT, Bổ túc trung học, TC-Chuyên nghiệp cùng ngành, Trung cấp khác ngành, Cao đẳng khác ngành: Học 3 đến 4,5 năm</span><br /><span style="font-size: small;">– Đối tượng CĐ cùng ngành; Văn bằng hai: Học từ 1,5 đến 2 năm</span></p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Thời gian nhận hồ sơ: Liên tục</span></h2> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Địa điểm nhận hồ sơ:</span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Đăng ký trực tuyến tại tin tuyển sinh này, ghi rõ nguyện vọng và nộp hồ sơ tại các Văn phòng Liên kết Tuyển sinh AUM Việt Nam tại Hà Nội và Hồ Chí Minh</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Phương thức tuyển sinh</strong>: Xét tuyển</span></p> </div> <span><span lang="" about="/nguoi-dung/thuydb.html" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thuydb</span></span> <span>T6, 10/19/2018 - 15:34</span> <div class="field field--name-field-college field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Trường</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tin-tuyen-sinh/mhn" hreflang="vi">Đại học Mở Hà Nội</a></div> <div class="field__item"><a href="/tin-tuyen-sinh/kha" hreflang="vi">Đại học Kinh tế Quốc dân</a></div> <div class="field__item"><a href="/tin-tuyen-sinh/dtv-0" hreflang="vi">Đại học Trà Vinh</a></div> <div class="field__item"><a href="/tin-tuyen-sinh/ptit" hreflang="vi">Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-supporting-document field--type-list-string field--label-inline"> <div class="field__label">Hồ sơ đăng ký</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">Đơn đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý</div> <div class="field__item">Bản sao văn bằng tốt nghiệp (công chứng)</div> <div class="field__item">Bản sao kết quả học tập (công chứng)</div> <div class="field__item">Bản sao Giấy khai sinh</div> <div class="field__item">6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận</div> <div class="field__item">2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận</div> <div class="field__item">Giấy chứng nhận đủ sức khỏe</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-note field--type-text-long field--label-inline"> <div class="field__label">Các yêu cầu khác</div> <div class="field__item"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-weight: bold;">Đôi nét về ngành Quản trị Kinh doanh </span><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Nhằm cung cấp cơ hội học tập, nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng nghiên cứu sáng tạo ở bậc đại học cho các đối tượng có nhu cầu học tập theo hình thức GDTXa nhưng không có điều kiện học tập tập trung tại các cơ sở đào tạo ở các thành phố lớn, giúp người học cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội; đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường sức lao động. Do đó, ngoài kiến thức chuyên môn, chương trình đào tạo của Học viện rất chú trọng đến việc đào tạo các kỹ năng ứng dụng để thực hiện các công việc cụ thể của người trực tiếp làm công tác quản lý kinh doanh (đối với ngành Quản trị kinh doanh).</span></p> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Học <a href="http://aum.edu.vn/tin-tuc/hoc-quan-tri-kinh-doanh-nghiep.html" target="_blank">Quản trị kinh doanh</a></span></h3> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Một cách tổng quát thì “Quản trị Kinh doanh” có thể chia nhỏ ra thành các lĩnh vực sau:</span></p> <ul> <li><span style="font-size: small;">Tài chính/ Kinh tế: làm sao để tối đa lợi nhuận, giảm tổn thất và xoay vốn</span></li> <li><span style="font-size: small;">Nhân sự: quản lý con người một cách hiệu quả, tuyển dụng và sa thải đúng người, đúng chỗ</span></li> <li><span style="font-size: small;">Tiếp thị: xâm nhập thị trường, buôn bán mặt hàng phù hợp với đối tượng, đo lường được thị trường với đối thủ cạnh tranh.</span></li> <li><span style="font-size: small;">Quản lý sản xuất: tối ưu hóa vai trò kinh doanh và tạo thành một quy trình hiệu quả</span></li> <li><span style="font-size: small;">Hệ thống thông tin: dữ liệu vô cùng quan trọng trong kinh doanh, người làm dữ liệu cần biết cách quản lý, tối ưu hóa và áp dụng công nghệ trong kinh doanh.</span></li> <li><span style="font-size: small;">Luật: cần phải nắm luật kinh doanh kể cả không trong chuyên ngành này </span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Gần như tất cả những lý thuyết học trong Quản trị Kinh doanh đều có tính ứng dụng cao. 99% sinh viên ngành kinh doanh đều được học “làm thế nào để làm ra tiền?”, “làm thế nào để tăng lợi nhuận”, hay “làm thế nào để thâm nhập thị trường?”</span> </p> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Học Quản trị kinh doanh có thể làm nghề gì?</span></h3> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Với kiến thức học được từ ngành Quản trị kinh doanh, bạn có thể đảm nhiệm các công việc như nhân viên kinh doanh, trợ lý giám đốc, nhân viên tín dụng ngân hàng, nhân viên kế toán - kiểm toán, thương mại xuất nhập khẩu trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, cũng như các cơ quan bộ, ngành và các cơ quan nhà nước.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Nếu không làm trong khối kinh doanh, bạn có thể làm các công tác trong khối giáo nghiên cứu, dục như công tác nghiên cứu khoa học, công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng.</span></p> </div> </div> <div class="field field--name-field-end-date field--type-datetime field--label-inline"> <div class="field__label">Kết thúc nhận hồ sơ</div> <div class="field__item"><time datetime="2021-10-31T12:00:00Z">CN, 10/31/2021 - 12:00</time> </div> </div> <section> </section> Fri, 19 Oct 2018 08:34:19 +0000 thuydb 3230 at https://trungcapyduoc.aum.edu.vn Học viện Bưu Chính Viễn thông tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin hệ từ xa https://trungcapyduoc.aum.edu.vn/tin-tuyen-sinh/hoc-vien-buu-chinh-vien-thong-tuyen-sinh-nganh-cong-nghe-thong-tin-he-tu-xa-1523964611.html <span>Học viện Bưu Chính Viễn thông tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin hệ từ xa</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="/sites/default/files/aum/universities/hoc-vien-buu-chinh-vien-thong_0.jpg" alt="Học viện Bưu Chính Viễn thông tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin hệ từ xa" title="Học viện Bưu Chính Viễn thông tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin hệ từ xa" width="167" height="100" style="float: left;" />TRƯỜNG HỌC VIỆN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ TỪ XA NĂM 2018</span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;">Tên ngành: <span lang="VI" xml:lang="VI">Công nghệ thông tin</span></span></span></h2> <p><span style="font-size: small;"><a href="http://buuchinhvienthong.online/"><span lang="VI" xml:lang="VI">Học viện Bưu Chính Viễn thông</span></a><span lang="VI" xml:lang="VI"> tuyển sinh toàn quốc Ngành Công nghệ thông tin </span></span></p> <h2><span style="font-size: small;">Địa điểm đào tạo: </span></h2> <p><span style="font-size: small;">Tại <a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i">Hà Nội</a> hoặc mở lớp đào tạo tại các tỉnh (theo nhu cầu của học viên)</span></p> <h2><span style="font-size: small;">Hình thức đào tạo: Đại học trực tuyến</span></h2> <p><span style="font-size: small;"><strong>Thời gian đào tạo:</strong> 4 năm</span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Thời gian nhận hồ sơ:</strong> Liên tục</span></p> <h2><span style="font-size: small;">Địa điểm nhận hồ sơ:</span></h2> <p><span style="font-size: small;">Đăng ký trực tuyến tại tin tuyển sinh này, ghi rõ nguyện vọng và nộp hồ sơ tại P101, nhà B, Số 3, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.</span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Phương thức tuyển sinh:</strong> Xét tuyển</span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Học phí</strong>: 150.000đ/ 1 tín chỉ</span></p> <h2><span style="font-size: small;"> <!--[if !supportLists]--><p><span lang="VI" xml:lang="VI">Đôi nét về ngành <a href="http://aum.edu.vn/tin-tuc/nganh-cong-nghe-thong-tin-co-phai-la-lua-chon-nghe-nghiep-tot.html" target="_blank">Công nghệ thông tin</a></span>Học viện Bưu chinh Viễn thông</p></span></h2> <h3><span style="font-size: small;">Chương trình đào tạo trực tuyến  Công nghệ thông tin tại Học viện Bưu chinh Viễn thông</span></h3> <p><span style="font-size: small;">Nhằm cung cấp cơ hội học tập, nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng nghiên cứu sáng tạo ở bậc đại học cho các đối tượng có nhu cầu học tập theo hình thức Giáo dục từ xa nhưng không có điều kiện học tập tập trung tại các cơ sở đào tạo ở các thành phố lớn, giúp người học cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội; đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước</span></p> <h3><span style="font-size: small;">Mục tiêu đào tạo ngành công nghệ thông tin Học viện Chính viễn thông</span></h3> <p><span style="font-size: small;">Đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin có phẩm chất chinh trị, đạo đức tốt. Nắm vững những kiến thức cơ bản, toàn diện và hiện đại về khoa học xã hội tự nhiên. Có kiến thức chuyên môn tốt về khoa học công nghệ thông tin và kiến thức chyên sâu về các lĩnh vực của công nghệ thông tin. Có năng lực thực hành thực nghiệm tương đối thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ thông của xã hội.</span></p> <p><span style="font-size: small;">Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng thiết kế, phát triển, khai thác và quản lý các hệ thống thông tin máy tinh, các hệ thống viễn thông và hệ thống tự động điều khiển</span></p> <h3><span style="font-size: small;"> <!--[if !supportLists]--><p><span lang="VI" xml:lang="VI">Cơ hội việc làm sau khi học Công nghệ thông tin Học viện Bưu Chính Viễn thông</span></p></span></h3> <p align="left"><span style="font-size: small;" lang="VI" xml:lang="VI">Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại trường Học viện Bưu Chính Viễn thông ra trường có rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn:</span></p> <ul> <li>Lập trình viên: người trực tiếp tạo ra các sản phẩm công nghệ như phần mềm, hệ thống thông tin;</li> <li>Kiểm duyệt chất lượng phần mềm: trực tiếp kiểm tra chất lượng các sản phẩm công nghệ do lập trình viên tạo ra;</li> <li>Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị mạng, kỹ thuật phần cứng máy tính;</li> <li>Chuyên gia quản lý, kinh doanh, điều phối các dự án công nghệ thông tin;</li> <li>Giảng dạy và nghiên cứu về công nghệ thông tin tại các cơ sở đào tạo…</li> </ul> </div> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anonymous (chưa được kiểm chứng)</span></span> <span>T3, 04/17/2018 - 18:30</span> <div class="field field--name-field-college field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Trường</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/tin-tuyen-sinh/ptit" hreflang="vi">Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-supporting-document field--type-list-string field--label-inline"> <div class="field__label">Hồ sơ đăng ký</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">Đơn đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý</div> <div class="field__item">Bản sao văn bằng tốt nghiệp (công chứng)</div> <div class="field__item">Bản sao kết quả học tập (công chứng)</div> <div class="field__item">Bản sao Giấy khai sinh</div> <div class="field__item">6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận</div> <div class="field__item">2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-end-date field--type-datetime field--label-inline"> <div class="field__label">Kết thúc nhận hồ sơ</div> <div class="field__item"><time datetime="2018-12-20T12:00:00Z">T5, 12/20/2018 - 12:00</time> </div> </div> <section> </section> Tue, 17 Apr 2018 11:30:11 +0000 Anonymous 2875 at https://trungcapyduoc.aum.edu.vn