Nhảy đến nội dung

Trả lời:

Hiện tại ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một số đơn vị truyền thống và uy tín đào tạo nhóm ngành công nghiệp thực phẩm trong nhiều năm qua như Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh….

Trong đó, Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là trường đào tạo chuyên ngành, nhưng mỗi năm số lượng tuyển sinh cũng chỉ hạn hẹp. Các trường còn lại chỉ tuyển vài chục tới vài trăm sinh viên. Vậy nên tỉ lệ việc làm của ngành công nghệ thực phẩm trong những năm vừa qua khá cao, luôn trên 90% sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp và cũng không ít sinh viên sau khi tốt nghiệp tiếp tục học nâng cao trình độ".

  • Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Xét tuyển tổ hợp môn A00, A01, B00, D07. Điểm chuẩn năm 2018 ngành Công nghệ thực phẩm đối với phương thức xét tuyển học bạ là 24,75 điểm, còn phương thức xét điểm thi Trung học phổ thông quốc gia điểm chuẩn năm 2018 là 18,75 điểm.

  • Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Xét tuyển tổ hợp môn A00, D07, B00, đào tạo chương trình CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh. Điểm chuẩn năm 2018 ngành Công nghệ thực phẩm phương thức xét điểm thi Trung học phổ thông quốc gia điểm chuẩn năm 2018 là 19 điểm.

  • Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Xét tuyển tổ hợp môn A00, A01, B00, B08. Điểm chuẩn năm 2018 ngành Công nghệ thực phẩm là 18,75 điểm.

  • Đại học Công nghiệp Hà Nội

Xét tuyển tổ hợp môn A00, B00, D07. Điểm chuẩn năm 2018 ngành Công nghệ thực phẩm là 17 điểm.

  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Xét tuyển tổ hợp môn A00, A01,B00, D01. Điểm chuẩn năm 2018 ngành Công nghệ thực phẩm là 18,5 điểm.